Хүн ам

0

Эрүүл мэндийн байгууллага

0

Нийт төрөлт

0

Нас баралт

0

Коронавируст халдвар (COVID-19)-ын үед эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлыг хангахад чиглэсэн заавар зөвлөмж

Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket Girl in a jacket
Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа Архангай эрүүл мэндийн салбарын ажилчидтай албан уулзалт хийж, “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсрол”-ын төвийн барилгын явцтай танилцлааДэлгэрэнгүй

УИХ-ын даргын Архангай аймагт хийгдэж буй албан ёсны айчлалын бүрэлдэхүүнд Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа, ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын шинжээч О.Батбаяр нар ажиллаж, Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаатай танилцав.

Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа Архангай эрүүл мэндийн салбарын ажилчидтай албан уулзалт хийж, “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсрол”-ын төвийн барилгын явцтай танилцлааДэлгэрэнгүй

УИХ-ын даргын Архангай аймагт хийгдэж буй албан ёсны айчлалын бүрэлдэхүүнд Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа, ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын шинжээч О.Батбаяр нар ажиллаж, Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын үйл ажиллагаатай танилцав.

closepopup
“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Дэлхийн өдөр”-ийг угтан ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчдад “ЗӨВ БАЙЯ-ЭЕРЭГ БАЙЯ” сургалтыг зохион байгууллаа.Дэлгэрэнгүй

Тус тэмдэглэллт өдрийн хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь сургуулийн багш, мэргэжилтнүүдтэй хамтран орон нутгийн иргэд, өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн зохион байгуулж байна.

“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Дэлхийн өдөр”-ийг угтан ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчдад “ЗӨВ БАЙЯ-ЭЕРЭГ БАЙЯ” сургалтыг зохион байгууллаа.Дэлгэрэнгүй

Тус тэмдэглэллт өдрийн хүрээнд аймгийн Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, МУБИС-ийн Архангай аймаг дахь сургуулийн багш, мэргэжилтнүүдтэй хамтран орон нутгийн иргэд, өсвөр үеийнхний сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаануудыг төлөвлөн зохион байгуулж байна.

closepopup
“ВИРҮСТ ГЕПАТИТИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ДАВТАН СУРГАЛТ БОЛЛООДэлгэрэнгүй

Анхан болон хоёрдахь шатлалын эмнэлгүүдэд В вирүсийн шалтгаант элэгний үрэвсэлийн оношилгоо, эмчилгээ, илрүүлэг, хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах, хүндрэлийг бууруулах, В вирүсийн халдвартай иргэдийн эмчилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны “Вирүст гепатитийн оношилгоо, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах” төслийн хүрээнд Нэгдсэн эмнэлгийн дотор, халдвартын болон сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт 28 эмчийг “Вирүст гепатитийн оношилгоо, эмчилгээ, илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах” давтан сургалтанд хамруулж, мэдлэгийг дээшлүүллээ.

“ВИРҮСТ ГЕПАТИТИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ” ДАВТАН СУРГАЛТ БОЛЛООДэлгэрэнгүй

Анхан болон хоёрдахь шатлалын эмнэлгүүдэд В вирүсийн шалтгаант элэгний үрэвсэлийн оношилгоо, эмчилгээ, илрүүлэг, хяналт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах, хүндрэлийг бууруулах, В вирүсийн халдвартай иргэдийн эмчилгээнд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны “Вирүст гепатитийн оношилгоо, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах” төслийн хүрээнд Нэгдсэн эмнэлгийн дотор, халдвартын болон сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт 28 эмчийг “Вирүст гепатитийн оношилгоо, эмчилгээ, илрүүлэг, урьдчилан сэргийлэлт, эмчилгээний чадавхийг сайжруулах” давтан сургалтанд хамруулж, мэдлэгийг дээшлүүллээ.

closepopup
“ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛООДэлгэрэнгүй

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, эх баригч, сувилагч нарыг хамруулсан сургалтыг 2020 оны 09 сарын 28-нд зохион байгууллаа.
Сум, өрхийн өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамруулсан тус сургалт нь өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд эмч, эмнэлгийн ажилчдын мэдлэг, чадавхийг нэмэгдүүлэх мөн охидын жирэмслэлт, бэлгийн замаар дамжих халдварын тохиолдлыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор зохион байгууллаа.
Сургалтанд сум, өрхийн ЭМТ-ийн 18 эмч мэргэжилтнүүд хамрагдан мэдлэг, чадвараа нэмэгдүүллээ.

“ӨСВӨР ҮЕИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛООДэлгэрэнгүй

Сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан эмч, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтан, эх баригч, сувилагч нарыг хамруулсан сургалтыг 2020 оны 09 сарын 28-нд зохион байгууллаа.
Сум, өрхийн өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг хамруулсан тус сургалт нь өсвөр үеийнхний эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд эмч, эмнэлгийн ажилчдын мэдлэг, чадавхийг нэмэгдүүлэх мөн охидын жирэмслэлт, бэлгийн замаар дамжих халдварын тохиолдлыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор зохион байгууллаа.
Сургалтанд сум, өрхийн ЭМТ-ийн 18 эмч мэргэжилтнүүд хамрагдан мэдлэг, чадвараа нэмэгдүүллээ.

closepopup
Ирээдүйн босго өсвөр үеийн төвөөс ЕБС-ийн 5 дугаар ангийн сурагчдад "Цахим хэрэглээ ба дэлгэцийн донтолт" сэдвээр сургалт хийлээ.Дэлгэрэнгүй

Гар утас, зурагт, компьютерт донтохыг дэлхий нийтэд "Дэлгэцийн дон" хэмээн томъёолсон байна. Ирээдүйн босго өсвөр үеийн төвөөс ЕБС-ийн 5 дугаар ангийн сурагчдад "Цахим хэрэглээ ба дэлгэцийн донтолт" сэдвээр сургалт хийлээ.

Ирээдүйн босго өсвөр үеийн төвөөс ЕБС-ийн 5 дугаар ангийн сурагчдад "Цахим хэрэглээ ба дэлгэцийн донтолт" сэдвээр сургалт хийлээ.Дэлгэрэнгүй

Гар утас, зурагт, компьютерт донтохыг дэлхий нийтэд "Дэлгэцийн дон" хэмээн томъёолсон байна. Ирээдүйн босго өсвөр үеийн төвөөс ЕБС-ийн 5 дугаар ангийн сурагчдад "Цахим хэрэглээ ба дэлгэцийн донтолт" сэдвээр сургалт хийлээ.

closepopup
Люксенбургийн ЗГ-ын дэмжлэг санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Зүрх төв-МОН 006 төслийн баг 2020/08/13-ны өдөр Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллааДэлгэрэнгүй

Люксенбургийн ЗГ-ын дэмжлэг санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Зүрх төв-МОН 006 төслийн баг 2020/08/13-ны өдөр Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж Зүрх судасны тусламж үйлчилгээг орон нутагт бэхжүүлэх зорилгоор MN-cardio программ сумын эмнэлгийн модуль хөгжүүлэлтийн бодит байдал цаашдын хөгжил, төслийн хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож хэлэлцлээ. Цар тахлын нөхцөлд орон нутагт ажиллаж, зөөврийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, мобайль анализатор, мананцар үүсгэн халдваргүйжүүлэгч хэрэгсэл бидэнд шийдэж өгөхөө илэрхийлсэн УГТөв эмнэлгийн төслийн багийнхандаа баярлалаа.

Люксенбургийн ЗГ-ын дэмжлэг санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Зүрх төв-МОН 006 төслийн баг 2020/08/13-ны өдөр Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллааДэлгэрэнгүй

Люксенбургийн ЗГ-ын дэмжлэг санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Зүрх төв-МОН 006 төслийн баг 2020/08/13-ны өдөр Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж Зүрх судасны тусламж үйлчилгээг орон нутагт бэхжүүлэх зорилгоор MN-cardio программ сумын эмнэлгийн модуль хөгжүүлэлтийн бодит байдал цаашдын хөгжил, төслийн хамтын ажиллагааны талаар санал солилцож хэлэлцлээ. Цар тахлын нөхцөлд орон нутагт ажиллаж, зөөврийн зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, мобайль анализатор, мананцар үүсгэн халдваргүйжүүлэгч хэрэгсэл бидэнд шийдэж өгөхөө илэрхийлсэн УГТөв эмнэлгийн төслийн багийнхандаа баярлалаа.

closepopup

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Үндсэн мэдээ

Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаа Архангай эрүүл мэндийн салбарын ажилчидтай албан уулзалт хийж, “Эрт илрүүлэг, эрүүл мэндийн боловсрол”-ын төвийн барилгын явцтай танилцлаа

Үндсэн мэдээ

“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Дэлхийн өдөр”-ийг угтан ЕБС-иудын ахлах ангийн сурагчдад “ЗӨВ БАЙЯ-ЭЕРЭГ БАЙЯ” сургалтыг зохион байгууллаа.