385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Засаг даргын захирамж

Нэр Он сар Холбоос
2020-2023 оны Засаг Даргын Захирамж
А/22 Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай 2020/01/27
А/23 Аймаг Засаг Даргын А/22 дугаар захирамж, 01 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, зөвлөгөө өгөх ажлын хэсэг томилох тухай 2020/01/28
А/59 Шуурхай штаб зохион байгуулах тухай 2020/02/13
А/72 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай 2020/02/18
А/133 Шинэ коронавирусийн халдварын үед эмнэлэг тусгаарлах байр бэлтгэх тухай 2020/03/11
А/182 Шинэ коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хог хаягдал цэвэрлэх, халдваргүйтэл хийх тухай 2020/03/24
А/183 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020/03/25
А/209 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020/04/07
А/327 Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн мөрөөр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2020/05/27

 

Сүүлд нэмэгдсэн