2019 оны засаг даргын захирамжууд

Нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай“Эрүүл шүд-Эрүүл хүүхэдТэмбүүг устгая

2018 оны засаг даргын захирамжууд

“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухайҮзлэг зохион байгуулах тухайСүрьеэ өвчний илрүүлэлт, оношилгоо, эмчилгээг эрчимжүүлэх тухай“Хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр” -ийн Архангай аймагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай“Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг Архангай аймагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай“Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр”-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэх орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухайОрон нутагт төрөх насны эмэгтэйчүүд, жирэмсэн эхийн хяналтыг зохицуулах журам батлах тухай