7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Ёс зүйн хороо

Төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9 дүрэм
Холбоос
Үзэх
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2019/01/23 Үзэх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм
Хийсэн хугацаа Холбоос
2019/09/04 Үзэх