Ёс зүй

Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн дүрэм батлах тухай
хийсэн хугацаа Холбоос
2019/09/04 Үзэх
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРТ АВИЛГЫН ЭСРЭГ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
хийсэн хугацаа Холбоос
2019/02/27 Үзэх