7033237970332973

317727796_522738599898077_7303444511627528147_n

Эмэгтэйчүүд, охид, гэр бүл, орчин тойрноо нандигнан хамгаалж, Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийллийг цэглэх ДЭМБ-ын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Анузаяагийн уриалгыг дэмжиж байна.

"Нандин бүхнээ хамгаалъя" уриалгад Хүүхдийг Ивээх Сан - Олон улсын төрийн бус байгууллагын Монгол улс дахь салбар /Save the Children in Mongolia/, Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг-ийг нэгдэхийг уриалж байна.

#НандинБүхнээХамгаалъя

Судалгаа

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/578 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн газрын А/217 дугаар тушаалын дагуу “Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлэх” судалгааг оруулав. Судалгаанд идэвхтэй оролцоно уу.