7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Судалгаа

   

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/578 дугаар тушаал, Эрүүл мэндийн газрын А/217 дугаар тушаалын дагуу "Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлэх" судалгаанд идэвхтэй оролцоно уу.