385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

СУЛ ОРОН ТОО

2024 оны эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар
Байгууллагын нэр Хийсэн хугацаа Холбоос
Эрүүл мэндийн газар төрийн албан жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоог нөхөх зар 2024/06/15 Үзэх
Нэгдсэн эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 2024/06/15 Үзэх
Эрүүл мэндийн газар 2024/02/23 Үзэх
Нэгдсэн эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн байгууллагууд 2024/02/23 Үзэх
2023 оны эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар
Хийсэн хугацаа Холбоос
Эрүүл мэндийн газар

2023/05/02

Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагууд

2023/04/26

Үзэх

СУЛ АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
Гарчиг Хийсэн хугацаа Холбоос
2022 оны Эрүүл мэндийн газрын сул орон тооны зар 2022/04/01 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагын сул орон тооны зар 2022/04/01 Үзэх
Ёс зүйн салбар хороонд сайн дурын үндсэн дээр ажиллах хүсэлтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн 2022/01/11 Үзэх
Эрүүл мэндийн газар сул орон тооны зар 2021/09/30 Үзэх
Эрүүл мэндийн газар сул орон тооны зар 2020/01/01 Үзэх
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын сул орон тооны зар 2020/05/26 Үзэх

Сүүлд нэмэгдсэн