385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР АВАХ, СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Эрх зүй:
1. Эрүүл мэндийн тухай хууль
2. Зөвшөөрлийн тухай хууль
3. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
4. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль
5. Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/ 100 дугаар Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгчийн баримт бичигт тавигдах шаардлага” тушаал

Нэр Холбоос
1 ОРОН ТООНЫ БУС ШИНЖЭЭЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ/2023.05.20-ны өдөр хүртэл/
2 2023 онд тусгай зөвшөөрөл сунгуулах эрүүл мэндийн байгууллагуудын жагсаалт
3 Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл шинээр авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт
4 Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгуулах болон хаягийн өөрчлөлт хийлгэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Сүүлд нэмэгдсэн