385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Төсөв, санхүү ил тод

Нэр Он сар Холбоос
2024 оны ТӨСӨВ, САНХҮҮ Байгууллагын 2024 оны батлагдсан төсөв 2023/01/09
Хагас жилийн санхүүгийн тайлан ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
Худалдан авах ажиллагааны тайлан ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан ХУГАЦАА БОЛООГҮЙ

 

 

Нэр Он сар Холбоос
2023 оны ТӨСӨВ, САНХҮҮ Байгууллагын 2023 оны батлагдсан төсөв 2023/01/09
Хагас жилийн санхүүгийн тайлан 2023/07/31
Худалдан авах ажиллагааны тайлан 2023/12/11
Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан 2024/04/30

 

Сүүлд нэмэгдсэн