385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Тусгай зөвшөөрөл

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
ЭМС-ын 2018 оны 8-р сарын 09-ны А324 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 7-р сарын 17-ны А283 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 7-р сарын 17-ны А285 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 6-р сарын 26-ны А254 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 5-р сарын 30-ны А216 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 5-р сарын 21-ны А202 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 2-р сарын 14-ны А57 дугаар тушаал
Үзэх
ЭМС-ын 2018 оны 1-р сарын 12-ны А08 дугаар тушаал
Үзэх
БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЖ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГС
БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЖ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа 2019 онд дуусах эрүүл мэндийн байгууллагуудын судалгаа
Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл сунгуулахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт: БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
Үзэх
Үзэх
Үзэх
Эмийн импорт, экспортийн лиценз
Эрх зүйн баримтууд
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
Үзэх
Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
Үзэх
Өнчин эмийн жагаалтыг шинэчлэн батлах тухай
Үзэх
Тусламж, хандивaaр эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх, хүлээн авах, хэрэглэх журам
Үзэх
2002 оны Засгийн газрын тогтоол 219
Үзэх
Импорт, экспортын лиценз олгох журам батлах тухай
Үзэх
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай
Үзэх
Өнчин эмийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай
Үзэх
БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЖ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГС
БАГЦ ЦАГ БҮРДҮҮЛЖ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
Үзэх
Эмийн импорт, экспортийн лицензтэй холбоотой хэрэглэгчийн булан
Цахим хэлбэрээр лиценз хүсэх заавар
Үзэх
Засгийн Газрын 2002 оны 219 дүгээр тогтоол барааны код
Үзэх
БТКУС код
Үзэх

Сүүлд нэмэгдсэн