7033237970332973

Галбдрах (1)
Гармаа
Лхагваа (1)
Оюутан1 ok
Оюутан5
Оюутан6
Оюутан8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Эрхэм зорилго

Алсын хараа

Байгууллагын болон орон нутгийн хөгжил, амьралын чанарт дэвшил гаргах

Эрхэм зорилго

Үр дүнтэй манлайлал бүхий хамт олныг бүрдүүлэн байгууллагын хөгжлийг хангаж, харьяа нутгийн хүн амд эрүүл мэнд ээлтэй, чанартай, цогц тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх замаар орон нутгийн хөгжил, амьдралын чанарыг сайжруулах

Эрхэмлэх үнэт зүйлс

Үйлчүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд ээлтэй, нээлттэй байх

Эрүүл энх, эрх тэгш байх

Чанартай, хүртээмжтэй, цогц байх

Ёс зүйтэй, мэдрэмжтэй байх

Өндөр мэргэшсэн, сайн чадавхитай байх

Ажиллах зарчим

Хөдөө орон нутгийн болон эмзэг, ядуу бүлгийн хүн амд түлхүү анхаарах

Олон нийтийн санал хүсэлт, эрэлт хэрэгцээ, нотолгоонд тулгуурлах

Эрх тэгш, нээлттэй, сайн түншлэлтэй байх

Чадавхитай, ёс зүйтэй, харилцааны соёлтой, хариуцлагатай ажиллах

Тасралтгүй, тогтвортой, үр дүнтэй, үр ашигтай байх

Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн анхан шатны туслмжийн хандлагыг баримтлах