7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Өргөдөл гомдол санал хүсэлт

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан
Б.Өнөржаргал

Утас: 70332973

Э-Майл:  arkhangai.emg1@gmail.com

Хүлээн авах цагийн хуваарь: 

Ажлын өдрүүдэд 09.00-18.00 цагт хүлээн авна.

 


  Эрүүл мэндийн газарт ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн мэдээ /2023 оны 4-р улирлын өссөн дүнгээр/

  0
  Нийт ирсэн
  0
  Бичгээр
  0
  Биечлэн уулзсан
  0
  11-11 төвөөр
  0
  Утсаар
  0
  Цахим хэлбэрээр