“Дэлхийн ДОХ-той тэмцэх өдөр”-өөр ЕБС-ийн Ахлах ангийн 50 гаруй сурагчдад БЗДХ, ХДХВ/ДОХ-оос сэргийлэх сургалтыг эх баригч, эрүүл мэндийн багштай хамтран зохион байгуулав.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *