“Элдэг харилцаа эмнэлгийн мэргэжилтэн ёс зүй” аяны хугацаанд 12 сарын 20 нд ЭМТ-ийн эмч, ажилчдад Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалтыг хийн, АХА тэмцээнийг явуулж жолооч Б.Баярсайхан түрүүллээ.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *