Ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээлийн чанар, үр дүнг сайжруулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор аймгийн бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн эрүүл мэндийн хичээлийн багш нарт 2019 оны 1 дүгээр сарын 15-17-ны өдрүүдэд 3 өдрийн сургалтыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн хичээлийн 28 багш хамрагдлаа.

Сургалтаар:

 • Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, осол гэмтлийн үеийн анхны тусламж
 • Амны хөндийн эрүүл ахуй
 • Эрүүл зохистой хооллолт
 • Идэвхтэй хөдөлгөөн
 • Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
 • Сэтгэцийн эрүүл мэнд
 • Бэлгийн замаар дамжих халдвар
 • Сүрьеэ
 • Хүүхдэд хэвшүүлбэл зохих ариун цэвэр, эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшил
 • Архи, тамхины хор уршиг
 • Эмийн зохистой хэрэглээ
 • Зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчин гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд сургалтыг зохион байгуулж, мэдлэгийг дээшлүүллээ.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *