Эрүүл мэндийн яамнаас 2018 оныг “Эрүүл мэндийн даатгалыг-иргэн бүрд” уриа дэвшүүлэн Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого, бусад баримт бичиг, тэр дундаа Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулан ажиллаж хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах үйл ажиллагаанд хувь хүн төдийгүй бусад салбарын оролцоо хамтын ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангаж, үйл ажиллагаагаа уялдуулж ажиллах чиглэлийг баримтлан ажилласан.

Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбар 2018 онд эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээгээр хамт олноо мэргэжлийн удирдлага, арга зүйгээр ханган, менежментийн шинэлэг арга барилаар чадварлаг удирдан зохион байгуулсан Эрүүл мэндийн байгууллагын шилдэг менежерүүдээ шалгарууллаа.

 

Өгийнуур сумын эрүүл мэндийн төвийн менежер Д.Галбадрах

Өлзийт сумын эрүүл мэндийн төвийн менежер Д.Эрдэнэчимэг

Булган сумын эрүүл мэндийн төвийн менежер А.Сурмаажав

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *