Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар хамтран эрүүл мэндийн ажилчдын зөвөлгөө өгөх ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой “Нялх, бага насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхийн хооллолтын зөвөлгөө” сэдэвт бүсийн СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх 3 хоногийн сургалт Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газарт үргэлжилж байна.

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар хамтран эрүүл мэндийн ажилчдын зөвөлгөө өгөх ур чадварыг дээшлүүлэх зорилготой “Нялх, бага насны хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, хөхүүл эхийн хооллолтын зөвөлгөө” сэдэвт бүсийн СУРГАГЧ БАГШ бэлтгэх 3 хоногийн сургалт Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газарт үргэлжилж байна.
Энэхүү сургалт 2019 оны 03 сарын 22-24-ний өдрүүдэд болох ба сургалтанд Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай гэсэн 6 аймгийн;
  • Эрүүл мэндийн газрын хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл мэндийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  • Эх барих эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
  • Нярайн эмч
  • Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч гэсэн 18 эмч мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *