ТИКА, Архангай аймгийн Өгийнуур сумын Эрүүл мэндийн төвийн дэргэд Эхийн амрах байрыг барьж иж бүрэн тохижууллаа. Уг төслөөр орон нутгийн иргэдийн тав тухтай орчинд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад нь хувь нэмэр оруулахыг зорьлоо.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *