Канад улсын Нүдний торлог-шилэнцрийн эмч, Нүд судлалын клиникийн дэд профессор Хью М.Парсонс болон түүний багийн эмч нар Архангай аймгийн НЭ-д 2019 оны 04 дүгээр сарын 14-17-ний өдрүүдэд ажиллан эмчийн үзлэг, болор шилжүүлэн суулгах хагалгааг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Нүдний кабинетийн эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран үнэ төлбөргүй хийж Нийт 165 иргэн үзлэгт хамрагдаж үүнээс; 98 хүн нүдний болрын хагалгаанд, 6 хүн нулимсны сувгийн хагалгаанд орсон. 

 


Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *