Глобал сангийн орон нутгийн агентийн хөндлөнгийн үнэлгээний баг Архангай аймагт ажиллаа
Индермохан Нарула ахлагчтай Глобал сангийн орон нутгийн агент (Global Fund LFA)-ийн хөндлөнгийн үнэлгээний багийн мэргэжилтнүүд Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 7-р сарын 24-26-ны өдрүүдэд ажиллалаа.
Хөндлөнгийн үнэлгээний багт хөтөлбөр, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мэргэжилтэн Т.Аира, Г.Энхтүвшин, Эм, эмийн бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн хангамж, нийлүүлэлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн З.Зузаан, Санхүүгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Л.Ганцэцэг нарын 5 мэргэжилтэн ирсэн.
Уг үнэлгээгээр ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлагуудтай уулзаж Архангай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга, Нэгдсэн эмнэлгийн бүтэц, тусламж үйлчилгээ, сүрьеэгийн тасаг, ЖЭЭТ, БЗДХ-ын зөвлөгөө өгөх кабинет, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, нян судлалын лабораторийн үйл ажиллагаатай тус тус танилцаж мэргэжлийн зөвөлгөө өгч ажилласан.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *