2019 оны 09 сарын 09 ны өдөр өсвөр үеийн эмч клубийн сурагчдад Шведийн ТББ -н сургагч багш яаралтай тусламж, ухаангүй хүнд ямар тусламж үзүүлэх мөн цус алдсан үед ямар арга хэмжээ авах сургалтыг гардан заалаа.

Бусад мэдээллүүд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *