385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР “НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ 2019 ОНЫ УЛСЫН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”-ААР ШАЛГАРЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР “НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ 2019 ОНЫ УЛСЫН ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”-ААР ШАЛГАРЛАА

Биеийн тамир спортын тухай хуулийн 3 дугаар бүлгийн 13 дугаар зүйл, Монгол улсын засгийн газрын 2009 оны 05 тоот тогтоол, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир спортын газрын даргын 2019 оны А/318, А/375 тоот тушаалыг тус тус хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн газар нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, иргэдийн эрүүл мэндийг идэвхтэй хөдөлгөөнөөр дэмжих, хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2019 онд олон цар хүрээтэй үйл ажиллагааг зохион байгуулсныг Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир спортын газраас үнэлж, улсын хэмжээнд “7 дугаар байрт” шалгаран “УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ 2019 ОНЫ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарууллаа.

Хамтран ажилласан Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Биеийн тамир спортын газар, Аймгийн Биеийн тамир спортын газар, Эрүүл мэндийн газрын хамт олондоо айлчлан ирж буй 2020 онд улам их ажлын амжилтыг хүсэн ерөөе.

Санал, хүсэлт

*