7033237970332973

5
2
1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН БҮРТГЭЛИЙН САН” ПРОГРАММЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан” программ хангамжийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлж байгаатай холбогдуулан Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс эрүүл мэндийн салбарын эмч мэргэжилтнүүдэд;
# Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэл,
# Төгсөлтийн дараах мэргэшүүлэх тасралтгүй сургалт,
# Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл,
# Мэргэжлийн зэрэг, шалгалтын үйл ажиллагааг цахим платформд нэгтгэх” сэдвүүдиийн хүрээнд 2021 оны 12 сарын 07-ны өдөр сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтыг ЭМХТ болон Дижитал Медик ХХК-ны сургагч багш нар ирж зохион байгуулан НЭ, сум, өрхийн ЭМТ-ийн 40 гаруй мэргэжилтнүүд хамрагдан мэдлэг чадвараа нэмэгдүүллээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *