385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Архангай аймагт бүсчилсэн сургалт зохион байгуулагдлаа

✅✅ ЭМЯ, НЭМҮТ, АХБ хамтран Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-т дасан зохицох, эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх, аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай нотолгоонд суурилсан мэдээлэл хүргэх, шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчний үед бэлэн байдлыг хангах, мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх зорилгоор 21 аймгийн эрүүл мэндийн салбарын бус мэргэжилтэн нарт бүсчилсэн сургалт зохион байгуулж байгаа билээ.
👉👉Бүсчилсэн энэ удаагийн сургалт Архангай аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын их танхимд зохион байгуулагдлаа.
👉Тус сургалтад Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай аймгуудын орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, ерөнхий боловсролын сургууль, онцгой байдлын албан хаагч, хувиараа бизнес эрхлэгч нар хамрагдаж (КОВИД-19)-т дасан зохицох, эрсдэлт зан үйлийг өөрчлөх, аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай нотолгоонд суурилсан мэдээллэл авч, шинэ болон сэргэж буй халдварт өвчний үед бэлэн байдлыг хангах, мэдлэг, хандлагыг дээшлүүллээ.

Санал, хүсэлт

*

Сүүлд нэмэгдсэн