7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

ЗӨСТөв АЙМГИЙН ОБГ-ЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАВ

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Шадар Сайдын ажлын алба, ОБЕГ хамтран зохион байгуулж байгаа “Стратегийн команд штаб”-ын сургалтанд бэлтгэх ажлын хүрээнд аймгийн ОБГ-тай хамтран Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх сэдвээр 2023 оны 5 сарын 12-нд сургалт хийж, аймгийн Эрүүл мэндийн албаны Зоонозын өвчинтэй тэмцэх мэргэжлийн ангийн төлөвлөгөөнд тодотгол хийн хүн, хүч, техник хэрэгслийн нөөцын бэлэн байдлыг ханган байгууллагын цугларах талбайн координат байршлыг тогтоон чиглэл өгч хамтран ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *