7033237970332973

enkhmanlai
galsan
choijilsuren
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Статистик мэдээ

Статистик мэдээ
Статистик мэдээ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2021 он 1. 2021 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2021 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2021 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2021 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2021 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2021 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2021 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2021 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2021 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
2020 он 1. 2020 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2020 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2020 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2020 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2020 оны 1-р улирал эргэн мэдээлэл
6. 2020 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2020 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2020 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2020 оны эхний хагас жилийн мэдээ
10.2020 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
11.2020 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл
2019 он 1. 2019 оны 1-р улирлын эргэн мэдээлэл
2. 2019 оны хагас жилийн эргэн мэдээлэл
3. 2019 он 7-р сарын Эрүүл мэндийн үзүүлэлт
4. 2019 оны 9-р сарын Эрүүл мэндийн үзүүлэлт
5. 2019 оны 3-р улирлын эргэн мэдээлэл