7033237970332973

279276333_2060335554152859_5650029800515515965_n
279126620_2059711647548583_1443234607337229388_n
278604132_2059611110891970_6173178056160544255_n
278511539_2059524027567345_8371464849852147822_n
278671496_2058935617626186_5555524443541994873_n
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Эрхэм зорилго

Алсын хараа

Байгууллагын болон орон нутгийн хөгжил, амьралын чанарт дэвшил гаргах

Эрхэм зорилго

Үр дүнтэй манлайлал бүхий хамт олныг бүрдүүлэн байгууллагын хөгжлийг хангаж, харьяа нутгийн хүн амд эрүүл мэнд ээлтэй, чанартай, цогц тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх замаар орон нутгийн хөгжил, амьдралын чанарыг сайжруулах

Эрхэмлэх үнэт зүйлс

Үйлчүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд ээлтэй, нээлттэй байх

Эрүүл энх, эрх тэгш байх

Чанартай, хүртээмжтэй, цогц байх

Ёс зүйтэй, мэдрэмжтэй байх

Өндөр мэргэшсэн, сайн чадавхитай байх

Ажиллах зарчим

Хөдөө орон нутгийн болон эмзэг, ядуу бүлгийн хүн амд түлхүү анхаарах

Олон нийтийн санал хүсэлт, эрэлт хэрэгцээ, нотолгоонд тулгуурлах

Эрх тэгш, нээлттэй, сайн түншлэлтэй байх

Чадавхитай, ёс зүйтэй, харилцааны соёлтой, хариуцлагатай ажиллах

Тасралтгүй, тогтвортой, үр дүнтэй, үр ашигтай байх

Нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн анхан шатны туслмжийн хандлагыг баримтлах