Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаал
Хийсэн хугацаа Холбоос
2019 он 01 дугаартай Хуваарь батлах
04 дугаартай Томуу томуу төст өвчний дэгдэлтийн үеийн шуурхай мэдээ авах тухай
02 дугаартай Эрүү нүүрний тусламж үйлчилгээ үзүүлэх нарийн мэргэжлийн эмч нарын бага ажиллуулах тухай
20 дугаартай “Хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжигч цэцэрлэг” жишиг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх тухай
А-13 дугаартай “Эрүүл мэндийг дэмжигч сум” шалгаруулах болзолт уралдаан зарлах тухай
А-17 тоот тушаал Эхийн тусламж үйлчилгээний ажлын байран дээрх дадлагажих сургалт зохион байгуулах тухай
А-19 дугаартай Skype программаар цахим мэдээлэл, сжргалт зохион байгуулах тухай
А-22 дугаартай Дэлхийн эмч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг угтсан арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
А-25 дугаартай Болзолт уралдаан зарлах тухай
А-26 дугаартай Болзолт уралдаан зарлах тухай
А-27 дугаартай “Оролцоот нийгмийн эрүүл мэнд-2” аян зохион байгуулах тухай
А-38 дугаартай Дэмжлэгт хяналт хийх тухай
А-39 Болзолт уралдаан зарлах тухай
А-43 дугаартай Олон улсын сувилагчдын өдөр тэмдэглэх тухай
Тушаал А-41 “Цусны даралт ихсэлт, чихрийн шижингээс урьдчилан сэргийлье” аян зохион байгуулах тухай
Тушаал А-64 “Төлөвлөгөө батлах тухай”
Тушаал А-65 “Хүүхдийн эмч нарыг ажлын байранд дадлагажуулах сургалтанд хамруулах тухай”
Тушаал А-68 “Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын явуулын эрт илрүүлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай”
Тушаал А-72 “Цусны донрын дэлхийн өдрийг угтсан арга хэмжээг зохион байгуулах тухай”
Тушаал А-74 “Жирэмсний хяналт” зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах тухай
Тушаал А-92 Сурталчилгаа зохион байгуулах тухай
Тушаал А-93 Эрэгтэйчүүд эрүүл мэнд нийгмийн оролцоо сургалт
Тушаал А-95 Хепатитийн дэлхийн өдөр
Тушаал А-104 Эрт илрүүлэг шинжилгээ зохион байгуулах
Тушаал А-111 “Төлөвлөгөө батлах тухай”
Тушаал А-115 “Сүрьеэгийн эрт илрүүлэг тусламж үйлчилгээг сайжруулах, сорьц тээвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай”