7033237970332973

enkhmanlai
galsan
choijilsuren
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

“ГЕРОНТОЛОГИ, ГЕРИАТРИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, ОРЧИН ҮЕИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА” сургалт боллоо.


“ГЕРОНТОЛОГИ, ГЕРИАТРИЙН ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ, ОРЧИН ҮЕИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА” сургалт 2019 оны 09 сарын 09-10-ны өдрүүдэд аймгийн Эрүүл мэндийн газар боллоо. Сургалтанд аймгийн НЭ-ийн ахмадын кабинетийн эмч, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч сувилагч зэрэг 60 гаруй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Сургалтыг Геронтологийн Үндэсний төвийн эмч ГҮТ-ийн ЭТҮА-ны дарга, АУ-ны магистр, дотрын ахлах зэргийн эмч Б.Эрдэнэчимэг, ГҮТ-ийн ЭШСА-ны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сургалт хариуцсан мэргэжилтэн, АУ-ны магистр Ш.Уранчимэг нар Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгууллаа.
Геронтологийн Үндэсний төвийн эмч нар Архангай аймагт ажиллах хугацаандаа
  • Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд “Геронтологи, гериатрийн үндсэн ойлголт, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний чиг хандлага” сэдэвт багц цагийн сургалт зохион байгуулах
  • Аймгийн “Ахмадын өргөөтэй хамтран” ахмад, настнуудад эрүүл, идэвхитэй, урт насжилтыг дэмжих сургалт зохион байгуулах
  • Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн настны кабинет болон Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд COPE* үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйл ажиллагааг аймгийн ЭМГ-ын мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан.
*COPE үнэлгээ: Шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй, сайн нягтлах шаардлагатай зүйлийг дэлгэрэнгүй асуултаар нэг бүрчлэн асууж үнэлэх

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *