385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХОЛБОО БАРИХ
arkhangai.emg1@gmail.com
70332973

Бүтэц зохион байгуулалт

 1. Хэлтсийн дарга
 2. Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Гамшиг, яаралтай тусламж, цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Уламжлалт, сэргээн засах тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Эмийн бодлого, хангамж, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Эмийн дефектар
 1. Хэлтсийн дарга
 2. Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт сурчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
 3. Орчны эрүүл мэнд, БЗДХ/ДОХ/ Сүрьеэгийн сэргийлэлт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
 4. Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 5. Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн
 6. Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
 7. Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
 8. Дархлаажуулалтын бага эмч
 9. Өсвөр үеийн бага эмч
 10. Өсвөр үеийн хүлээн авагч сувилагч
 11. Хэвлэл мэдээлэл, номын сан, сургалтын танхим хариуцсан ажилтан
 • Хэлтсийн дарга
 • Эрүүл мэндийн эдийн засаг, хөрөнгийн бүртгэл, хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Салбарын болон байгууллагын санхүүгийн бүртгэл, нягтлан бодох мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
 • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, хангал, барилга, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 • Хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн тусгай зөвшөөрөл, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага хариуцсан мэргэжилтэн

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА

 • Даргын туслах, архивын эрхлэгч
 • Бичиг хэргийн ажилтан
 • Нярав
 • Жолооч
 • Үйлчлэгч
 • Цахилгаан, слесарь
 • Сахиу
 • Хэлтсийн дарга, эрүүл мэндийн стастистик, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан /улсын байцаагч/
 • Эрүүл мэндийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 • Статистикч бага эмч, операторчин
 • Хавдар бүртгэгч, операторчин