7033237970332973

317727796_522738599898077_7303444511627528147_n

Эмэгтэйчүүд, охид, гэр бүл, орчин тойрноо нандигнан хамгаалж, Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийллийг цэглэх ДЭМБ-ын Монгол улс дахь суурин төлөөлөгчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч П.Анузаяагийн уриалгыг дэмжиж байна.

"Нандин бүхнээ хамгаалъя" уриалгад Хүүхдийг Ивээх Сан - Олон улсын төрийн бус байгууллагын Монгол улс дахь салбар /Save the Children in Mongolia/, Булган аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Архангай аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг-ийг нэгдэхийг уриалж байна.

#НандинБүхнээХамгаалъя

Статистик мэдээ

Статистик мэдээ
Статистик мэдээ
Хийсэн хугацаа Холбоос
2022 он 1. 2022 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2022 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2022 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2022 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2022 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2022 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2022 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
2021 он 1. 2021 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2021 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2021 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2021 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2021 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
6. 2021 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2021 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2021 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2021 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
10. 2021 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
11. 2021 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
12. 2021 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл
2020 он 1. 2020 оны 1 сарын эргэн мэдээлэл
2. 2020 оны 2 сарын эргэн мэдээлэл
3. 2020 оны 3 сарын эргэн мэдээлэл
4. 2020 оны 4 сарын эргэн мэдээлэл
5. 2020 оны 1-р улирал эргэн мэдээлэл
6. 2020 оны 5 сарын эргэн мэдээлэл
7. 2020 оны 6 сарын эргэн мэдээлэл
8. 2020 оны 7 сарын эргэн мэдээлэл
9. 2020 оны эхний хагас жилийн мэдээ
10.2020 оны 8 сарын эргэн мэдээлэл
11.2020 оны 9 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 10 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 11 сарын эргэн мэдээлэл
12.2020 оны 12 сарын эргэн мэдээлэл