Эрүүл мэндийн газрын даргын албан даалгавар

 

Нэр Он сар Холбоос
2020 оны албан даалгавар 01 Эх, нярайн, хүүхдийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах тухай 2020/03/27
02 Өвөлжилтийн бэлэн байдлын хангах, зудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай 2020/09/02
03 Эмгэг судлалын шинжилгээнд хамруулах тухай 2020/10/05

 

Нэр Он сар Холбоос
2018 оны албан даалгавар 01 Эх, нярайн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах тухай 2018/03/20
02 Статистик бүртгэл, мэдээллийн үнэн бодит бүртгэл, чанарыг сайжруулах тухай 2018/04/30
03 Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл, сургалт, сурчилгааг сайжруулах тухай 2018/05/15
04 Умайн хүзүү, хөхний өмөнгийн эрт илрүүлэг үзлэгийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах тухай 2018/06/25
05 Үер усны аюулаас сэрэмжлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2018/07/24

 

Нэр Он сар Холбоос
2017 оны албан даалгавар 01 Эмч, эмнэлгийн ажилчдын яаралтай тусламжийн мэдлэгийг сайжруулах тухай 2017/05/23
02 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2017/08/24
03 Статистик бүртгэл, мэдээллийн үнэн бодит бүртгэл, чанарыг сайжруулах тухай 2017/09/26
04  Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах, зудын гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тухай 2017/11/03