7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Ихтамир ЭМТөвд Коронавируст халдварын үеийн удирдлага, зохион байгуулалт, халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлзүйн сургалт хийгдлээ

Коронавируст халдварын үеийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх талаар эрүүл мэндийн болон бусад салбарын ажилтнуудын чадавхийг сайжруулах зорилгоор “Коронавируст халдварын үеийн удирдлага, зохион байгуулалт, халдварын сэргийлэлт хяналт, эмнэлзүйн сургалт”-ыг сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, эмнэлгийн ажилчдыг оролцуулан зохион байгуулж байна.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *