385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХОЛБОО БАРИХ
arkhangai.emg1@gmail.com
70332973

Архангай аймагт We care төслийн “ХҮҮХДИЙН ЗҮРХНИЙ ЭМГЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭГ”

We care төслийн “ХҮҮХДИЙН ЗҮРХНИЙ ЭМГЭГИЙН ИЛРҮҮЛЭГ” хөтөлбөрийн хүрээнд Архангай аймгийн 19 сумын эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төв, АНЭ-ийн хүүхдийн эмч нарыг хамруулан 6 настай хүүхдийн бие бялдрын хөгжлийн үнэлгээ, зүрхний эмгэгийн илрүүлгийн арга зүйн сургалтыг 2022 оны 04-р сарын 14, 15-нд зохион байгууллаа.
Сургалтад хамрагдсан анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн эмч нар маань өөрсдийн харьяа дахь 6 настай хүүхдүүдээ бие бялдрын үзлэгт хамруулан зүрхний цахилгаан бичлэгээр үнэлгээ хийж, зүрхний эмгэгийг илрүүлэх юм. /Албан ёсны эх сурвалж: Эрүүл мэнд Хөгжлийн зуун/

Санал, хүсэлт

*