7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

Эрт илрүүлэг Архангай явуулын үзлэг.

Эрт илрүүлж эрчимтэй сэргийлье уриан доор манай аймаг хавдрын аюулгүй Архангай төслийг хэрэгжүүлээд явж байгаа билээ. Үүний хүрээнд 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй явуулын баг 18 суманд ажиллахаар болсон байна. 2023.05.09

https://www.facebook.com/arkhangaiabtv/videos/225173070141676

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *