385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХОЛБОО БАРИХ
arkhangai.emg1@gmail.com
70332973

Архангай аймагт “ХАНГАЙ-21” Гамшгийн үед мэргэжлийн байгууллага, баг мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах олон улсын иж бүрэн сургалт, дадлага амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Moнгол улсын Засгийн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, АНУ-ын Элчин сайдын яам болон тус яамны иргэн цэргийн харилцааг дэмжих багийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Архангай аймагт “ХАНГАЙ-21” Гамшгийн үед мэргэжлийн байгууллага, баг мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах олон улсын иж бүрэн сургалт, дадлага амжилттай зохион байгуулагдлаа.
Архангай аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын бие бүрэлдэхүүн хамтарсан, иж бүрэн сургалтын үеэр гамшигийн үед ажиллах “Хээрийн эмнэлэг” дэлгэн иргэдэд яаралтай тусламж үйчлилгээ үзүүлэх мэдлэг, чадавхи, туршлага хуримтлууллаа.
Сургалтыг амжилттай зохион байгуулан эрүүл мэндийн салбарын эмч, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулсан Moнгол улсын Засгийн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, АНУ-ын Элчин сайдын яам болон тус яамны иргэн цэргийн харилцааг дэмжих багийн хамт олн болон аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнд талархал илэрхийлье.

Санал, хүсэлт

*