385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ХОЛБОО БАРИХ
arkhangai.emg1@gmail.com
70332973

ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ “КОРОНАВИРҮСТ ХАЛДВАРЫН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЕНЕЖМЕНТ” СУРГАЛТ БОЛЛОО.

ДЭМБ-ын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Коронавирүст халдварын цар тахлын эсрэг Архангай аймгийн хариу арга хэмжээний чадавхийг бэхжүүлэх төлөвлөгөө”-ний хүрээнд эрүүл мэндийн ажилтнуудад “Коронавирүст халдварын оношилгоо, эмчилгээний менежмент” сэдэвт сургалтыг ХӨСҮТ, ЭХЭМҮТ-өөс зөвлөх эмч нарыг урьж зохион байгууллаа. Сургалтанд сум, өрхийн эрүүл мэндийн төв бүрээс 1 их эмч, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс 6 их эмч оролцон мэдлэгээ сэргээлээ.
Коронавирүст халдварын хариу арга хэмжээнд ажиллаж байгаа Нэгдсэн эмнэлэг, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт 30 их эмч сургалтанд хамрагдсан.
Тандалтын сургалтад аймгийн Онцгой комиссын тандалтын багийн гишүүд, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн тандалтын ажилтнууд нийт 35 хүн хамрагдсан

Санал, хүсэлт

*