385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

“Сувилагч, эх баригчийг дэмжих жил- 2020” хэлэлцүүлэг боллоо

Дээрх уриалгын дагуу 2020.01.17-ны өдөр ”СУВИЛАХУЙ 2020” хэлэлцүүлгийг ЭМБ-уудын дарга, удирдах ажилтанууд, арга зүйч, ахлах сувилагч нарыг оролцуулан зохион байгууллаа.
Тус хэлэлцүүлгээр:
  • ” Сувилахуй -2020” Монголын сувилагчдын үндэсний зөвлөлдөх уулзалтын мэдээлэл, Сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний танилцуулга,
  • Сувилахуйн хөгжил бодлого төлөвлөлт,
  • Сувилагч тусгай мэргэжжилтний хангалт, хөгжил
  • “Сувилахуй, эх барихуйн тусламж, үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам”
зэрэг сэдвүүдээр хэлэлцүүлэг хийлээ.

Санал, хүсэлт

*