7033237970332973

385861213_718247540347181_2676956551124827566_n

“Хавдар судлалын тулгамдсан асуудал-2022”

“Хавдар судлалын тулгамдсан асуудал-2022” 16 дах удаагийн эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр орон нутагтаа хавдрын цогц тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэх жишиг загварыг бий болгох, Хавдрын тусламж үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор ХСҮТөвийн ерөнхий захирал Н.Эрдэнэхүүтэй хамтын ажиллагааны гэрээг баталгаажууллаа. Хорт хавдраас урьдчилан сэргийлдэг, эрт сэрэмжлүүлж илрүүлдэг орон нутаг бий болж хөдөөгийн иргэдэд хавдрын тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлэх чадавх бэхжүүлэн хамтран ажиллая.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *