385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АРГАЧЛАЛЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Эрүүл мэндийн байгууллагууд 100 хувь гүйцэтгэлийн санхүүжилтэд шилжсэнтэй холбоотой эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтын шинэчлэлийг хэрэгжүүлсэн баг, зөвлөхүүдийг урин 1 өдрийн сургалтыг анхан болон лавлагаа шатлалын эмнэлгүүдийн удирдлага, санхүү, бүртгэл мэдээлэл, даатгалын ажилчдыг хамруулан амжилттай зохион байгуулав.
Сургалтаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний санхүүжилтийн аргачлал, эрүүл мэндийн даатгалын сонгон шгалгаруулалт, нэхэмжлэлийн хяналт, гэрээний шалгуур үзүүлэлт, эрүүл мэндийн салбарын цахим шилжилтийн чиглэлээр ЭМЯ-ны зөвлөхүүд онолын мэдээлэл, зөвлөгөө чиглэлийг өгөн, харилцан санал солилцов.

Санал, хүсэлт

*

Сүүлд нэмэгдсэн