385861213_718247540347181_2676956551124827566_n
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
АРХАНГАЙ АЙМГИЙН

Албан тушаалын тодорхойлолт

Албан тушаалын нэр Тодорхойлолт
1 Газрын дарга
2 Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга
3 Суурь тусламж хариуцсан мэргэжилтэн
4

Эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

5 Хүүхдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
6 Гамшиг, яаралтай тусламж, цус, цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
7 Сувилахуй, ахмад настан, хөнгөвчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
8 Эмийн бодлого, хангамж, аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
9 Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга
10 Эрүүл мэндийн боловсрол, сургалт сурчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
11 Орчны эрүүл мэнд, БЗДХ/ДОХ/ Сүрьеэгийн сэргийлэлт, тандалт хариуцсан мэргэжилтэн
12 Өсвөр үе, залуучуудын эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
13 Халдварт бус өвчний сэргийлэлт, эрт илрүүлэг хариуцсан мэргэжилтэн
14 Нийтийн биеийн тамир, чийрэгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн
15 Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн
16 Дархлаажуулалтын бага эмч
17 Өсвөр үеийн бага эмч
18 Удирдлага, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга
19 Эрүүл мэндийн эдийн засаг, хөрөнгийн бүртгэл,
хөрөнгө оруулалт, төсвийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн
20 Нягтлан
21 Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн төлөвлөлт, хангал,
барилга, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
22 Хууль эрх зүй, эрүүл мэндийн тусгай зөвшөөрөл,
эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага хариуцсан мэргэжилтэн
23 Эрүүл мэндийн стастистик, бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
24 Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
25 Статистикч бага эмч, операторчин
26 Хавдар бүртгэгч
27 Даргын туслах, архивын эхлэгч
28 Бичиг хэрэг
29 Эмийн дефектар
29 Нярав
30 Жолооч
31 Сахиул
32 Үйлчлэгч
33 Цахилгаанчин

Сүүлд нэмэгдсэн